Home Kinderopvang Peuteropvang 2 – 4 jaar

Peuteropvang 2 – 4 jaar

Nieuwsgierig geworden?
Kom gerust een kijkje nemen!

Rondleiding aanvragen

Speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar bieden wij peuteropvang aan.

Een veilige en avontuurlijke plek

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. De peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) is een avontuurlijke plek, gericht op de ontwikkeling van kinderen. De peuteropvang is vooral een gezellige plaats om andere kinderen en volwassenen te ontmoeten. Je kind leert er sociale vaardigheden zoals; voor zichzelf opkomen, speelgoed delen, op je beurt wachten, samenspelen. Ze kunnen experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand. De peuters zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf.
De peuteropvang biedt je kind een goede voorbereiding op de basisschool. Op welke dagen de locatie van je voorkeur open is, kun je terugvinden onder locaties (selecteer filteroptie ‘2-4 jaar Peuteropvang’).

2 - 4 jaar Peuteropvang VVE

Kinderopvangtoeslag of Gemeentelijke toeslag bij peuteropvang

Omdat onze peuteropvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) kun je gebruik maken kinderopvangtoeslag. Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:
• werkt of studeert;
• een traject volgt om werk te vinden;
• een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit moet ook voor je toeslagpartner gelden.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen, dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op de Gemeentelijke regeling. Onze afdeling Kindplanning kan je informeren hoe deze in jouw gemeente is geregeld.

Voorschoolse educatie (VE) voor kinderen van 2-4 jaar

Wat is VE? Het doel van VE is om kinderen die om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig hebben, een betere start in het basisonderwijs te geven. Door het aanbieden van leerzame activiteiten, vaak in kleine groepjes, worden peuters op een speelse wijze voorbereid op de basisschool. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan taalstimulering met liedjes, boekjes en andere activiteiten aan de hand van een thema. Veel thema’s worden ook in groep 1 en 2 op de basisschool behandeld, waardoor je kind goed voorbereid op de basisschool komt.

Wanneer komt je kind in aanmerking? Je kind mag meedoen aan VE wanneer hiervoor een indicatie is afgegeven door een wijkverpleegkundige van het consultatiebureau.

Wat kunnen wij jou bieden? Vanaf twee jaar kan je peuter al twee dagdelen per week gebruik maken van de peuteropvang. Wanneer je kind in aanmerking komt voor het VE programma, mag hij drie of vier dagdelen per week komen spelen (per locatie kan dat verschillen). Deze extra dagdelen zijn nodig om een goede voorbereiding op de basisschool te garanderen. Er zijn gemeenten die VE vanaf 2 jaar aanbieden, maar ook vanaf 2,5 of 3 jaar. Wij kunnen je hier nader over informeren. Ook gelden er per gemeente andere regels ten aanzien van vergoedingen voor het VE-programma.

Vraag gerust aan onze medewerkers van de afdeling Kindplanning hoe de zaken in jouw gemeente geregeld zijn.
Meer informatie over de VE programma’s lees je hier.

WIJ teams

Soms helpt het om als ouder kennis en ervaringen uit te wisselen met andere ouders. De WIJ-teams in de diverse wijken en plaatsen organiseert hiervoor geregeld koffieochtenden op verschillende locaties. Onder het genot van een kopje koffie komen allerhande opvoedingsvragen en tips aan de orde.
In sommige plaatsen vallen deze activiteiten onder het CJG of Sociaal Domein.

Wennen

In het verleden was het gebruikelijk dat een kindje kon wennen op een locatie, nog voor het contract inging. De regels omtrent wennen in de kinderopvang zijn in de afgelopen jaren gewijzigd, waardoor wennen zonder schriftelijk opvangcontract niet meer mogelijk is.

Uiteraard kunnen er afspraken gemaakt worden voor de beginperiode van de opvang. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat je kindje in de beginperiode wat korter en misschien wat vaker komt. Dit kun je afstemmen met de kindplanner van de locatie.

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven