Basisscholen Stichting Baasis transformeren in samenwerking met Kids First tot IKC’s

17 juli 2023

De scholen van Stichting Baasis transformeren stap voor stap tot Integrale Kindcentra (IKC’s). Een centrale plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar terechtkunnen voor onderwijs, opvang en ondersteuning. Baasis werkt al langer intensief samen met kinderopvang Kids First. Tijdens een studiedag op 1 juni 2023 zaten directeuren en bestuurders van beide organisaties bij elkaar om terug te blikken en vooruit te kijken.  

Er zijn al veel stappen gezet, bleek op de studiedag. Want zowel in de kinderopvang als het onderwijs is men ervan overtuigd dat IKC’s de toekomst zijn. Volgens Robert Emmelkamp, directeur van de Quintusschool in Glimmen, zijn IKC’s steeds meer de ‘Baasis’-norm. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om het kind centraal te stellen door een netwerk van vertrouwde professionals om de kinderen heen te hebben. Dat zorgt voor een fijne, veilige en leerrijke omgeving.  

Korte lijntjes 

In het verleden gingen kinderen naar verschillende locaties voor opvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang, terwijl een IKC één systeem, één team en één aanspreekpunt heeft. Een ander belangrijk voordeel van een IKC is de soepele overgang tussen school en opvang. Omdat de lijntjes tussen docenten en pedagogisch medewerkers kort zijn, zijn de ontwikkeling en talenten van elk kind goed in beeld.  

Samen zorgen Baasis en Kids First voor een doorgaande lijn op pedagogisch en inhoudelijk vlak, wat bijvoorbeeld de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleert. Ook kinderen met een VVE-indicatie (kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand) krijgen een plekje op de IKC’s, waarmee opvang en onderwijs ook kansengelijkheid nastreven. Dit draagt bij aan een solide basis voor als de kinderen naar de bovenbouw.   

Eigen visie 

Elke school van Stichting Baasis is gevraagd om een eigen visie te ontwikkelen voor het realiseren van een IKC. Sommige scholen, zoals De Westerburcht in Eelde en de Quintusschool in Glimmen, zijn al vergevorderd en hebben hun locatie volledig vernieuwd en ingericht als IKC. De meeste andere scholen van Baasis werken geleidelijk toe naar een IKC.