Bejaarden en kinderen Kids First gezamenlijke spelletjesmiddag

13 juni 2019

De kinderen van BSO Tuinstraat uit Assen gaan  voor een gezamenlijke spelletjesmiddag naar woonzorgcentrum Vijverhof in Assen. Dit bezoek van de kinderen aan de bejaarden is een gezamenlijk initiatief van Kids First COP groep en Vijverhof.

Bejaarden en kinderen gezamenlijke spelletjesmiddag in Assen

Positieve wisselwerking tussen jong en oud
“Deze spelletjesmiddag is een prachtige manier om kinderen en ouderen meer in contact met elkaar te laten komen”, aldus Jessica Boelens, BSO coördinator bij Kids First COP groep. Contact met ouderen is goed voor de sociale ontwikkeling van kinderen en een bezoek kan voor zowel ouderen als kinderen van enorme betekenis zijn. Bovendien kan de eenzaamheid die bejaarden soms ervaren hierdoor verminderd worden. De pedagogisch medewerkers van Kids First COP groep kunnen hier nu een bijdrage aan leveren.

Maandagmiddag 17 juni gaan peuters van de kinderopvanglocaties Maasstraat en Irenestraat naar de Vijverhof. Ook zijn er afspraken gemaakt om met de kinderen naar de Driemaster in Bovensmilde te gaan.