Bericht omtrent coronavirus

13 maart 2020

Update: Bekijk het meest actuele nieuws hier.

Sinds 12 maart 2020 gelden in Nederland nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.
In dit bericht benoemen we de getroffen maatregelen van de persconferentie die raakvlakken hebben met de kinderopvang.

Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven voorlopig open. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s.
Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen. Voor de kinderopvang geldt het volgende:
– Kinderen zijn welkom, echter, mochten zij gezondheidsklachten hebben zoals: niezen, keelpijn, een loopneus, hoesten, dan willen we u dringend verzoeken uw kind niet naar de opvang te brengen.
– Ditzelfde geldt voor onze medewerkers. Zij zijn hiervan op de hoogte.
– Eén van de maatregelen die wij zelf hebben genomen, is het annuleren van onze personeelsbijeenkomst van 19 maart, om risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Als we deze maatregel nemen, kunnen we zo lang mogelijk onze locaties open houden en zo onze maatschappelijke rol blijven vervullen.

Informatiepagina’s van de RIVM:
RIVM Algemeen Coronavirus website van het RIVM algemeen
RIVM kinderopvang specifiek Coronavirus website van het RIVM Kinderopvang specifiek

Ter afsluiting uiten we graag onze complimenten voor de betrokkenheid, inzet en flexibiliteit van al onze medewerkers en ouder(s)/verzoger(s) in deze situatie.