Beslisboom neusverkouden kinderen

26 juni 2020

Beslisboom neusverkouden kinderen

Verschillende brancheverenigingen in de kinderopvang hebben op basis van de richtlijnen van het RIVM, een ‘beslisboom neusverkouden kinderen toelaten op kinderopvang/school’ ontwikkeld.

Deze beslisboom is een hulpmiddel voor onze pedagogisch medewerkers en ouders. Hiermee kunnen zij beoordelen of een kind wel/niet aan de voorwaarden voldoet om de kinderopvang te bezoeken.