De Tuimelaar in Dokkum officieel erkend als tweetalig kinderdagverblijf

24 juli 2023

Vol trots kondigt Kinderdagverblijf De Tuimelaar uit Dokkum aan dat zij officieel is erkend als tweetalig kinderdagverblijf! De Tuimelaar heeft zich hard ingezet voor de taalontwikkeling van kinderen, en in het bijzonder het bevorderen van het Fries als tweede taal. Kinderopvangorganisatie Kids First ervan overtuigd dat deze benadering een basis legt waarop kinderen kunnen bouwen voor de rest van hun leven.

De-Tuimelaar-Dokkum-medewerkers-op-de-foto-met-Tomke

Op het jaarlijkse zomerfeest van De Tuimelaar is het certificeringsbordje voor het kinderdagverblijf officieel onthuld. De kinderen deden dit samen met de vrolijke mascotte van het Friese lees- en taalstimuleringsprogramma, Tomke. Het certificeringsbordje werd op vrijdag de 21e met gepaste trots opgehangen, als symbool voor de inzet voor tweetaligheid en de stimulering van taalontwikkeling bij de kinderen.

 

Het certificeringsproces omvatte het nauwgezet beoordelen en verbeteren van verschillende aspecten om een stimulerende tweetalige omgeving te creëren. Regelmatig bezocht een medewerker van het SFBO (Stichting Taalstimulering Frysk en Stellingwarfs Berne-Onderwijs) de locatie om verbeterpunten te identificeren. Zo werden woorden in zowel het Fries als het Nederlands opgehangen, en zingen de kinderen liedjes zowel in het Fries als in het Nederlands. Hierdoor komen kinderen op een speelse manier met beide talen in aanraking.

 

Het behalen van het certificaat voor een erkend tweetalig kinderdagverblijf is gebaseerd op enkele belangrijke uitgangspunten. Ten eerste streeft Kinderdagverblijf De Tuimelaar ernaar om een omgeving te creëren waarin de taalontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd. Hierin moet ook de meerwaarde van tweetaligheid worden benadrukt, waarbij het Fries extra ondersteund wordt vanwege de dominante positie van het Nederlands in de maatschappij. Daarnaast is het consequente gebruik van beide talen binnen het kinderdagverblijf van groot belang. Door consistentie aan te houden in het gebruik van zowel het Fries als het Nederlands, kunnen de kinderen optimaal profiteren van interactieve taalverwerving.

Kids First is trots op De Tuimelaar voor het behalen van dit certificaat en de getoonde inzet om een inspirerende en taalrijke omgeving te bieden waarin kinderen kunnen floreren. Het tweetalige karakter van het kinderdagverblijf draagt bij aan de vroege ontwikkeling van meertalige vaardigheden, wat een waardevolle basis vormt voor de toekomstige ontwikkeling van de kinderen.