Emi blogt over…meertaligheid

5 juni 2018

Deze week is het de Fryske Foarlêswike. Op veel kinderdagverblijven, peuteropvang en scholen in Friesland komt iemand langs om voor te lezen uit de Friese verhalenreeks Tomke. Dit ter bevordering van de Friese taal. Uit onderzoek is gebleken dat meertaligheid goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die vanaf hun geboorte naast Nederlands een andere taal vloeiend meekrijgen, leren later ook gemakkelijker nieuwe talen. Op de locaties van Kids First wordt naast Nederlands, daarom ook gesproken in de taal of dialect van de regio. Voorlezen en zingen helpt daarbij. Ook in het Groninger en Drents dialect zijn verschillende kinderboekjes verkrijgbaar. Sommige boekjes zijn vertaald, andere komen echt uit de regio. Kennen jullie deze al?
Tomke - Friese Voorleesweek - Kids First COP groep

Groningen
Nijntje bie zee – In t Grunnegers, van Dick Bruna. ISBN 9789056153274
In Nijntje bie zee gaat Nijntje met ‘pabbe Pluus noar de dunen en t strand en noar de zee’. Pa Pluus zegt: ‘hier bennen dien emmer en dien schep, moak mor n hail groot fort dan zel ík kieken of dat wel hail staark en steveg wordt’, want Nijntje en haar vader spreken Gronings. Nijntje bie zee en Opa en oma Pluus zijn vertaald uit het Nederlands door Jan Sleumer.

Abbedoedas, Gré van der Veen. ISBN 9050480780
Groningse kinderen kunnen prima uit de voeten met de avonturen van boer Kloosterboer. Met hem maken de tevens in het boek optredende kinderen Wiecher en So Fun van alles mee. Naast boer Kloosterboer en de kinderen, figureert ook een aantal fantasiewezentjes en een valse heks. Zo maken bijvoorbeeld de gemene Ohaka’s – ‘onverschrokken Hunebed-Knokkels, en doezend en doezend joar old’ – boer Kloosterboer het leven zuur. En met Moentje, het ‘wadduveltje van de Waddenzee’, reist hij af naar de zeehondencrèche van Lenie ’t Hart in Pieterburen.

Drenthe
Nijntje in ‘t dierenpark – Op zien Drents, van Dick Bruna. ISBN 9789056154363
In deze Drentse vertaling, gaat Nijntje samen met vader Pluus met de trein naar ’t dierenpark. In ’t dierenpark ziet Nijntje een ‘kaketoe’ en een ‘dikke aape’. De vertaling van Nijntje in ’t dierenpark is verzorgd door Daniël Lohues.

Kobus Knien op pad met Ad de Kat, Dick Blancke. ISBN 9789065093196
Kobus Knien zit in zien hok maar is barre neisgierig naor de wereld um hum hen. Ad de Kat helpt hum ontsnappen en samen gaot ze op reis.

Friesland
Tomke nei de bisten, Geartsje Douma. ISBN 9789062737789
Tomke en Romke boartsje op de bernebuorkerij. Dêr binne einen en geitsjes en de bargen rollebolje yn ‘e drek. Dat liket Romke ek wol wat!

Jentsje syn pemper, Barbro Lindgren. ISBN 9789062737154
Jentsje sil op bêd en hat in pemper om, mar dêr fynt er himsels fierstente grut foar. Pukky kin dat ding wol om ha.

De bisteboel fan Omke Roel, Thys Wadman en Hindrik van der Meer. ISBN 9789062738809
De bisteboel fan Omke Roel is in muzikaal printeboek mei 23 ferskes en ferhaaltsjes. Om foar te lêzen of om sels te lêzen. Mei in cd, mei dêrop ferskes oer alle bisten dy’t op de pleats fan Omke Roel wenje.

Veel leesplezier!