Gelijke kansen voor ieder kind

8 oktober 2020

Deze week ondertekenden Kids First gezamenlijk met de gemeente Groningen en andere kinderopvang- en onderwijsinstellingen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs) een maatschappelijk akkoord. Alle partijen willen dat elk kind de best mogelijke schoolloopbaan en gelijke kansen krijgt en slaan de handen ineen om dit te bereiken. Verschillende mooie initiatieven die hier aan bijdragen staan beschreven in het akkoord. De uitvoering staat gepland voor de komende tijd.

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff:

In Groningen is de afgelopen jaren de onderwijssegregatie (ongelijke verdeling over scholen van leerlingen met verschillende sociaaleconomische achtergronden) snel toegenomen. De gemeente en de partners willen dat alle kinderen de beste kansen krijgen, in welk gezin of welke wijk zij ook geboren worden. Het is belangrijk dat scholen een gemengd leerlingenbestand hebben, zodat leerlingen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en zich met elkaar verbonden voelen. Ik vind het prachtig om te zien dat alle partners hier gezamenlijk aan willen werken”.

Waarom ondertekenen?

Kids First vindt het belangrijk dat alle kinderen maximale kansen krijgen om, ongeacht de plek waar zij geboren worden en opgroeien, zich te ontwikkelen tot de persoon die zij zelf graag zouden willen zijn. Sociale inclusie, gelijke kansen in opvang en onderwijs, biedt hiertoe de gelegenheid. En daarom tekent ook Kids First dit maatschappelijk akkoord.

Van ambitie naar actie: nieuwe initiatieven

We willen leren van de huidige initiatieven en de situatie zoals deze nu is. Waar gaat het goed, wat kan er beter en wat zijn de onderliggende oorzaken hiervan? Maar we willen meer. Daarom brengen we niet alleen succesvolle interventies verder, maar starten we ook nieuwe experimenten om sociale inclusie te bevorderen. Zodat we samen een duurzame ontwikkeling creëren naar minder onderwijssegregatie en meer gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren. De komende periode starten we verschillende initiatieven, welke terug te vinden zijn in het maatschappelijk akkoord.