Groningen maakt aanwijzen rookvrije zone openbaar gebied mogelijk

23 juli 2018

Rookvrije Generatie - Gemeente Groningen maakt aanwijzen rookvrije zone openbaar gebied mogelijk

Het college van de stad Groningen wil de mogelijkheid hebben specifieke gebieden aan te wijzen waar het verboden is rook(gassen) te verspreiden.

Dit moet bezoekers van bepaalde plaatsen zoals scholen, sportverenigingen en ziekenhuizen beschermen tegen hinder door rook(gassen). Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van instellingen en organisaties in de stad die zich inspannen voor een rookvrije generatie. Organisaties kunnen een verzoek voor een rookvrije zone indienen bij de gemeente. De aanvrager wordt gevraagd om zelf actief mee te werken aan het bekendmaken en het handhaven van het verbod.

In de stad maken steeds meer organisaties hun gebouwen en terreinen rookvrij

Het aantal scholen, sport- en speeltuinverenigingen en kinderopvangcentra dat is aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en de lokale coalitie ‘Groningen op weg naar een Rookvrije Generatie’ breidt zich in hoog tempo uit. Doel van de samenwerking is een rookvrije generatie in Groningen.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: “De schade van roken voor de gezondheid is buitengewoon groot. We willen daarom voorkomen dat de volgende generatie nog begint met roken. De gemeente steunt organisaties die proberen om negatief voorbeeldgedrag tegen te gaan, vooral rond kinderen. Ook steunt de gemeente hun doel om hinder door rook voor bijvoorbeeld longpatiënten te vermijden. Organisaties en instellingen hebben ons nu gevraagd om hen daarbij te helpen door het instellen van rookvrije zones, omdat de toegang naar hun gebouwen vaak publieke ruimte is.”

Binnen de lokale coalitie ‘Groningen op weg naar een Rookvrije Generatie’ zijn al circa 30 organisaties in de stad voornemens hun gebouwen en terreinen rookvrij te maken. Een deel hiervan is al gerealiseerd. Op eigen terrein kunnen deze organisaties zelf bepalen of er gerookt mag worden of niet. De stoep er omheen is echter publieke ruimte.

De Alliantie Nederland Rookvrij reageert enthousiast. Verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord Nederland: “Alleen met zijn allen kunnen we zorgen dat kinderen rookvrij opgroeien zodat ze zelf niet verleid worden om ook te gaan roken met alle gevolgen van dien. Groningen is de eerste gemeente die deze stap zet. Ze laat hiermee zien dat het haar taak om kinderen, maar ook volwassenen, te beschermen tegen de gevolgen van het roken heel serieus neemt.”

Inmiddels hebben Alfa-college, HANNN, Hanzehogeschool Groningen, Kids First COP groep, Martini Ziekenhuis, Rijksuniversiteit Groningen en UMCG aangegeven een verzoek in te dienen voor een rookvrije zone.

De gemeenteraad moet beslissen over de mogelijkheid om rookvrije zones aan te wijzen. De raad bespreekt het voorstel waarschijnlijk in september.