Jaarverslag 2022

31 mei 2023

In 2022 stonden de kinderen én de medewerkers centraal. Kids First heeft veel kunnen faciliteren op het gebied van scholing en ontwikkeling. De verbinding tussen de locaties en de lijn is sterk verbeterd. Door de invoering van een nieuwe regioverdeling en het werken met de zogenaamde “driehoek”, is het contact van medewerkers met de teammanagers, teamcoördinatoren en pedagogisch coaches consistenter. Het jaarthema van Kids First in 2022 was  “Verbinding”. Lees het hele jaarverslag hier: