KDV Op Streek in Ferwert behaalt niveau 2 van het Kwaliteitskader Fries in de Kinderopvang

7 december 2022

Op veel Friese locaties van Kids First wordt gewerkt met een tweetalig beleid dat toegelegd is op de tweetalige ontwikkeling van kinderen. Zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht.

De Provincie stimuleert de tweetalige ontwikkeling van kinderen en stelt subsidie beschikbaar aan peuteropvanglocaties en kinderdagverblijven die een taalbeleid ontwikkelen dat gericht is op de tweetalige ontwikkeling van kinderen. Locaties kunnen het certificaat “Boartsendewei in taal derby” behalen. Het certificeringstraject bestaat uit 3 stappen waarbij de opvang locatie het certificaat ontvangt als niveau 3 is behaalt. Dan is de locatie daadwerkelijk een tweetalige kinderopvang.