Kids First COP groep en De Praatmaat Groep investeren in taalvaardigheden

28 maart 2019

Kinderopvangorganisatie Kids First COP groep en De Praatmaat Groep, een landelijke organisatie van logopediepraktijken, organiseren op 28 maart een informatieavond voor de medewerkers t.b.v. de taalvaardigheid van kinderen.

De cursus zorgt voor deskundigheidsbevordering en biedt de pedagogische medewerkers een kans om de kinderen die opgevangen worden door Kids First extra te ondersteunen in hun taalontwikkeling.

Medewerkers van Kids First kunnen na het volgen van deze cursus aandacht besteden aan preventie. Zij kunnen tevens de ouders en verzorgers attenderen op logopedische zorg om er zo samen voor te zorgen dat kinderen de zorg krijgen waar zij baat bij hebben.

Logopedie is de zorg die nodig kan zijn als er problemen zijn op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en het slikken. De logopedist houdt zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie, onderzoek en het geven van advies.