Kids First COP groep in project Rookvrije Generatie in de stad Groningen

4 april 2017

Op maandag 3 april hebben de Gemeente Groningen, FC Groningen, Hanzehogeschool Groningen, het Martini Ziekenhuis, de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Verslavingszorg Noord Nederland, het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, Menzis en Kids First COP groep uitgesproken zich als alliantie in te zetten voor een rookvrije generatie.

Deze partijen hebben de ambitie dat in Groningen de kinderen rookvrij moeten kunnen opgroeien. Het is uniek dat binnen een regio in Nederland organisaties collectief de handen ineen slaan om dit doel te bereiken. Voor Kids First COP groep is het een unieke kans om deel te nemen aan een project waarbij opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dit lukt alleen als we samen het goede voorbeeld geven en de opvangplekken waar kinderen komen rookvrij maken.
Het beleid van Kids First COP groep is al ingericht op deze visie vandaar dat wij de kans om te participeren met beide handen aangrijpen. Wij houden u op de hoogte van verdere initiatieven!