Kids First zet in op betaalbare kinderopvang in 2023, ook voor de lagere inkomens

25 november 2022

Waar de gemiddelde tariefstijging voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in Nederland boven de 8,5% ligt heeft Kids First de tarieven verhoogd met gemiddeld 5,6%, nagenoeg gelijk aan de verhoging van het fiscale normtarief. Dit houdt in dat de eigen bijdrage voor de meeste ouders niet of nauwelijks zal veranderen. De eigen bijdrage is het verschil tussen de werkelijke prijs en de vergoeding vanuit de overheid.

De hoge inflatie en de loonstijging (door de verwachte nieuwe CAO voor 2023) hebben ertoe geleid dat de meeste kinderopvangorganisaties een flinke tariefstijging hebben aangekondigd. Het gevolg hiervan is dat met name de ouders met lagere inkomens een forse verhoging van de eigen bijdrage tegemoet kunnen zien.

Kids First stelt alles in het werk om ook ouders met de laagste inkomens kinderopvang te blijven bieden. Deze groep kinderen mag volgens Kids First niet worden uitgesloten, omdat kinderopvang een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van ieder kind. Om kinderen hierin gelijke kansen te bieden is de tariefverhoging van Kids First beperkt.

Het is belangrijk dat alle kinderen bij Kids First terecht kunnen
Het is belangrijk dat alle kinderen bij Kids First terecht kunnen

Een lager dan gemiddelde tariefsverhoging betekent dat Kids First vooral kritisch zal gaan kijken naar de stijgende kosten van kinderopvang door efficiencyverbeteringen en schaalvoordelen. Daarnaast hoopt de organisatie dat er snel meer duidelijkheid zal volgen over de CAO kinderopvang voor 2023.