KDV Blokkedoaze gecertificeerd tweetalige opvang

27 september 2018

Kinderdagverblijf Blokkedoaze is op woensdag 26 september officieel gecertificeerd als tweetalige kinderopvanglocatie. Het was een groot feest.
Wethouder Gerben Wiersma van gemeente Dantumadiel las de kinderen een verhaal van Tomke voor en later was er een prachtig poppenkastspel met Tomke, Romke en Cornelia in de hoofdrol. De locatie ontving een presentje uit handen van Janny Posthuma, begeleidster van het SFBO (Sintrum Foar Twatalige Berneopfang), en natuurlijk van Kids First COP groep.

Nu het kinderdagverblijf ook gecertificeerd is, heeft de Blokkedoaze samen met de peuteropvang de Pompebledsjes hetzelfde tweetalige beleid. Voor kinderen die zowel de peuteropvang als het kinderdagverblijf bezoeken, is deze doorgaande lijn belangrijk.

KDV Blokkedoaze certificering tweetalige opvang, wethouder Gerben Wiersma KDV Blokkedoaze certificering tweetalige opvang, Damwoude KDV Blokkedoaze certificering tweetalige opvang, onthulling