Kinderen De Westereen slaan handen ineen

13 september 2018

Vanaf vrijdag 14 september gaan kinderen in Westereen intensief samenwerken.  Twee basisscholen, BSO de Westereen van Kids First en Bibliotheken Noord Fryslân in De Hege Seis in De Westereen slaan de handen ineen voor het project Foar elkoar. Dit project stimuleert kinderen hun 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen door een ‘probleem’ in hun directe omgeving op te lossen met onder andere gebruik van technologie.

Het programma
Kinderen van de bovenbouw van IBS ’t Pompeblêd gaan vrijdag in groepjes kijken naar hun omgeving en zoeken naar iets dat ze willen verbeteren. Na het bedenken van een oplossing, werken ze die de komende weken uit. Hierbij maken ze gebruik van technologie, zoals een 3d-printer en een lasercutter. Op deze manier leren ze creatief denken, werken met de computer, probleem oplossen en nog veel meer. Zo ontstaan de leukste initiatieven. Op een andere school werd bijvoorbeeld zwerfvuil als een probleem gezien, met als oplossing een prullenbak die positief reageert als je er wat ingooit. Kinderen maakten vervolgens een prullenbak die oplicht als je hem gebruikt. In november gaat een groep van CBS De Boustien van start. De kans is groot dat meerdere inwoners van De Westereen hierbij betrokken zullen raken of kennis maken met de gemaakte oplossingen.

Makerplaats voor iedereen
Om deze technologie en manier van werken voor alle inwoners van De Westereen toegankelijk te maken, komt in de bibliotheek een ruimte met een 3d-printer, lasercutter, computers om te programmeren en nog veel meer. Kinderen kunnen hun (groot)ouders zo laten zien waar ze mee bezig zijn en samen met hen aan zelfbedachte projecten werken. Maar volwassenen kunnen natuurlijk ook op eigen initiatief aan de slag. Medewerkers van de bibliotheek kunnen hierbij assisteren. Het belooft een ware aanwinst voor De Westereen te worden. Op 16 november wordt deze makerplaats officieel geopend.

Achtergrond van het project
Nieuwe ontwikkelingen en technologie; hoe maken kinderen die zich zo gemakkelijk mogelijk eigen? En hoe krijgen ze daarmee impact op hun directe omgeving? Als antwoord op deze vragen ontwikkelde Bibliotheekservice Fryslân dit project in het kader van de Visie Mediawijsheid 2016-1018 van de Koninklijke Bibliotheek. BSF gaat er vanuit dat het gebruik van goedkope technologie en een passende werkmethode zorgt dat de slagkracht en het handelingsperspectief van kinderen vergroot wordt. Het stelt hen in staat om technologie betekenisvol in te zetten; voor zichzelf, school en omgeving.