Kinderopvang ‘de Luchtballon’ van Veenwouden haalt opnieuw certificaat voor tweetalig werken

12 november 2020

SFBO heeft het certificaat ‘Boartsjendewei een taal derby’ voor Kinderopvang De Luchtballon van Kids First voor drie jaar verlengd. De locatie werkt sinds 2006 met een beleid dat er op gericht is de tweetalige ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. Hiervoor is in 2008 het certificaat behaald. Om de drie jaar worden locaties opnieuw bezocht door het SFBO (kenniscentrum meertaligheid jonge kinderen), om te zien of het tweetalig beleid goed doorgevoerd wordt. Bij De Luchtballon is dat het geval en is het certificaat weer voor drie jaar verdiend.

Een groot deel van de locaties in Friesland van Kids First werkt met een tweetalig beleid. Zowel de Nederlandse als de Friese taal krijgen aandacht in het activiteitenaanbod, zoals bij het voorlezen en het zingen. Door de beide talen duidelijk van elkaar gescheiden te houden, leert het kind de talen goed uit elkaar te houden.  Hierdoor kan het  kind op latere leeftijd bijvoorbeeld gemakkelijker een derde en vierde taal leren.

Het SFBO kijkt onder anderen naar het taalbeleid, de taalomgeving en het pedagogisch taalklimaat. Zij schrijft in haar eindconclusie o.a. “Ik wil beginnen met jullie een groot compliment te geven voor jullie inzet en betrokkenheid. Met waardering heb ik gezien dat er op jullie locatie aan het tweetalig beleid op een hele goede wijze gestalte gegeven wordt. Jullie laten een heel goed en doordacht activiteiten programma zien”.

KDV De Luchtballon - Veenwouden opnieuw tweetalig gecertificeerd