Kinderopvang in Coevorden

Opvanglocaties Kids First COP groep in Coevorden
Kinderopvang Coevorden - kinderopvang Drenthe Kids First COP groep

• Kinderdagverblijf: Opvang van 0 tot 4 jaar
In Coevorden hebben wij een kinderdagverblijf: KDV het Ganzennest.

Kinderen kunnen bij onze kinderdagverblijven in een gezellige, uitdagende omgeving met elkaar in groepsverband spelen en zo van elkaar leren. Uiteraard zorgen wij, in een veilige omgeving, voor de kinderen. Onze opvang is in diverse vormen af te nemen. We willen inspelen op de belangen van de kinderen en op de wensen van de ouders.

• Buitenschoolse opvang: Opvang van 4 tot 12 jaar
In Coevorden hebben wij een locatie voor buitenschoolse opvang: BSO Wildebras.

Kinderen kunnen bij onze BSO samen spelen met vrienden en vriendinnen en zo de wereld ontdekken door mee te doen aan uitdagende, naschoolse activiteiten. Wanneer kinderen ouder worden, veranderen hun behoeften mee. Onze pedagogisch medewerkers houden hier rekening mee. We willen inspelen op de belangen van de kinderen en op de wensen van de ouders.

• Peuteropvang en VVE: Opvang van 2 tot 4 jaar
In Coevorden hebben wij een locatie voor peuteropvang: Peuteropvang het Ganzennest.

De peuteropvang (voorheen peuterschool of peuterspeelzaal) is speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ze kunnen experimenteren met materialen en expressie, beweging en taal zijn belangrijke onderdelen binnen de peuteropvang. De kinderen zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

Deze locaties werken met het Logo 3000 programma.

  • Meer dan opvang
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind

Nieuwsgierig? Vraag een rondleiding aan!