Kinderopvang in Groningen

Opvanglocaties van Kids First COP groep in Groningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kinderdagverblijf: Opvang van 0 tot 4 jaar
In Groningen hebben wij meerdere kinderdagverblijven. Bekijk ze op onze locatiepagina.

Kinderen kunnen bij onze kinderdagverblijven in een gezellige, uitdagende omgeving met elkaar in groepsverband spelen en zo van elkaar leren. Uiteraard zorgen wij, in een veilige omgeving, voor de kinderen. Onze opvang is in diverse vormen af te nemen. We willen inspelen op de belangen van de kinderen en op de wensen van de ouders.

• Buitenschoolse opvang: Opvang van 4 tot 12 jaar
In Groningen hebben wij meerdere locaties voor buitenschoolse opvang. Bekijk ze op onze locatiepagina.

Kinderen kunnen bij onze BSO samen spelen met vrienden en vriendinnen en zo de wereld ontdekken door mee te doen aan uitdagende, naschoolse activiteiten. Wanneer kinderen ouder worden, veranderen hun behoeften mee. Onze pedagogisch medewerkers houden hier rekening mee. We willen inspelen op de belangen van de kinderen en op de wensen van de ouders.

• Peuteropvang en VVE: Opvang van 2 tot 4 jaar
In Groningen hebben wij meerdere locaties voor peuteropvang. Bekijk ze op onze locatiepagina.

De peuteropvang (voorheen peuterschool of peuterspeelzaal) is speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ze kunnen experimenteren met materialen en expressie, beweging en taal zijn belangrijke onderdelen binnen de peuteropvang. De kinderen zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

  • Meer dan opvang
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind

Nieuwsgierig

Vraag een rondleiding aan!

Maak kennis met Kids First en schrijf je in!

Inschrijven