Kinderopvang in Witmarsum

Opvanglocaties van Kids First COP groep in Witmarsum

Kinderopvang Witmarsum - Kids First COP groep

Kinderdagverblijf: Opvang van 0 tot 4 jaar
In Witmarsum hebben wij een kinderdagverblijf: KDV de Bovenkruier.

Kinderen kunnen bij onze kinderdagverblijven in een gezellige, uitdagende omgeving met elkaar in groepsverband spelen en zo van elkaar leren. Uiteraard zorgen wij, in een veilige omgeving, voor de kinderen. Onze opvang is in diverse vormen af te nemen. We willen inspelen op de belangen van de kinderen en op de wensen van de ouders.

Buitenschoolse opvang: Opvang van 4 tot 12 jaar
In Witmarsum kunt u terecht voor buitenschoolse opvang op:

Kinderen kunnen bij onze BSO samen spelen met vrienden en vriendinnen en zo de wereld ontdekken door mee te doen aan uitdagende, naschoolse activiteiten. Wanneer kinderen ouder worden, veranderen hun behoeften mee. Onze pedagogisch medewerkers houden hier rekening mee. We willen inspelen op de belangen van de kinderen en op de wensen van de ouders.

Peuteropvang en VVE: Opvang van 2 tot 4 jaar
In Witmarsum hebben wij een locatie voor peuteropvang: Peuteropvang It Protternêst.

De peuteropvang (voorheen peuterschool of peuterspeelzaal) is speciaal voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ze kunnen experimenteren met materialen en expressie, beweging en taal zijn belangrijke onderdelen binnen de peuteropvang. De kinderen zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs worden de kinderen voorbereid op de basisschool.

Gastouderopvang
Liever een gastouder? Kids First COP groep kan hierin voor u bemiddelen!
Gastouderopvang is dé vorm van kinderopvang waarbij ieder kind op zijn eigen manier kan worden begeleid. Het is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang, die de thuissituatie van de gastkinderen zoveel mogelijk benadert. Als ouder kunt u zelf de gastouder kiezen die bij uw wensen aansluit en die bij u en uw kind past. Een gastouder kan zowel opvang aanbieden in eigen huis als in het huis van het gezin. Meer informatie vindt u op deze pagina hier.

  • Meer dan opvang
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind

Nieuwsgierig?

Vraag een rondleiding aan!