Kinderopvang | Groningen | Alles Kids (BSO)

Kinderdagverblijf Alles Kids in Groningen is gehuisvest in een voormalige kleuterschool. De locatie is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er zijn twee groepen op het kinderdagverblijf. De locatie heeft een prachtige ruime tuin (1400 m2) met bomen, struiken, gras, een speelplein en speeltoestellen. De kinderen zijn hier dan ook dagelijks te vinden. In het voorjaar gebruiken we de tuin om samen met de kinderen hun moestuintjes tot een succes te maken.

Deze locatie is een Binnenstebuiten locatie.

Alles Kids KDV Groningen - Kids First COP groep kinderopvang

Op Alles Kids

Op kinderdagverblijf Alles Kids wordt gewerkt met verticale groepen omdat hiermee de gezinssituatie het beste wordt benaderd. De activiteiten worden voor een groot deel aangeboden via thema’s volgens het VVE-programma Piramide. VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie.

​Het kindcentrum is een onderdeel van de Vensterwijk Oosterpark.  Dit betekent dat we samenwerken met de scholen in de wijk, met WIJ Oosterparkwijk en andere instanties in de wijk.

  • Binnenstebuiten locatie met o.a. moestuintjes
  • Grote tuin met verschillende speeltoestellen en veel groen
  • VVE programma Piramide
  • KDV en BSO in één gebouw
  • Vlakbij een parkje met een speeltuin en een voetbalveld (Cruyff Court)

We verwelkomen je kind graag op KDV Alles Kids!

Schrijf je in

Naast de reguliere kinderopvang bieden we op deze locatie ook buitenschoolse opvang aan op BSO Alles Kids.