Anne Frank | Buitenschoolse opvang | Groningen

Buitenschoolse opvang Anne Frank in Hoogkerk biedt opvang aan voor- en na schooltijd, tijdens schoolvakanties en op margedagen van de basisschool.
Samen met leeftijdsgenoten spelen na schooltijd. Meedoen aan activiteiten die door de pedagogisch medewerkers zijn voorbereid of lekker je eigen gang gaan.

Op BSO Anne Frnak hebben we  twee groepen:

  • de Apenkoppen
  • de Bevers

Locatie Kruimeltje biedt naast BSO ook kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar aan op KDV Kruimeltje.

We verwelkomen je kind graag op BSO Anne Frank!