Bernelân | Peuteropvang | Leeuwarden

Peuteropvang Bernelân is een locatie in Leeuwarden speciaal voor de kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. We noemen dit ook wel een speelleergroep. Peuteropvang Bernelân is geïntegreerd in het kinderdagverblijf.
De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt met behulp van het programma  Uk en Puk door gecertificeerd personeel met veel enthousiasme en toewijding aangeboden. Spelenderwijs leren en voorbereiden op de basisschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar met een VVE indicatie.

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Voorbereiden op de basisschool

Schrijf je in

Bij peuteropvang Bernelân

Peuteropvang is een uitdagende speelse omgeving voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Peuteropvang Bernelân is geïntegreerd in het kinderdagverblijf. Rondom de locatie bevindt zich een mooie grote tuin waarin de kinderen heerlijk kunnen spelen. Daarnaast hebben de kinderen de beschikking tot een ruime hal/binnenruimte waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Deze ruimte wordt gebruikt om lekker te ravotten, klimmen, klauteren maar ook een balletje overtrappen is een veelvuldige activiteit.

Door de gunstige ligging gaan de pedagogisch medewerkers er regelmatig met de kinderen op uit; een wandeling op z’n tijd, maar ook bezoekjes aan de omliggende scholen en ouderenvoorzieningen staan op de planning. Kortom; een locatie vol mogelijkheden!

Praktische zaken: De opvang bij Bernelân is inclusief fruit, broodmaaltijd en luiers. Op deze locaties bieden we geen flexibele opvang of om-de-week plaatsing.

Peuteropvang Bernelân in Leeuwarden Kids First COP groep Friesland