Bernestate | Kinderdagverblijf | Leeuwarden

Bernestate is een kinderdagverblijf gesitueerd bij het Sportcentrum Kalverdijkje. Dit biedt diverse mogelijkheden op het gebied van sporten. Het heeft een grote uitdagende ontdektuin, waar de kinderen gericht zijn op de natuur en buiten spelen. Elke dag naar buiten heeft onze voorkeur.

Op Bernestate hebben we een verticale groep van 0 tot 4 jaar. Kinderdagverblijf Bernestate is een gecertificeerde tweetalige opvang. De talen Nederlands en Fries worden dagelijks aangeboden. De voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt met behulp van het programma Uk en Puk door gecertificeerd personeel met veel enthousiasme en toewijding aangeboden. Door onze  haal en brengtijden is er rust op de groepen en alle aandacht voor de kinderen.

“Mijn dochter is groot fan van de pedagogisch medewerkers! Ze gaat met veel plezier naar de opvang toe en zegt thuis al ‘yes’ als we aangeven dat ze naar Bernestate gaat. De pedagogisch medewerkers zijn altijd vrolijk, optimistisch en gezellig met alle kinderen.”

De mooi ingerichte groepen bieden de kinderen de uitdaging die zij nodig hebben om te kunnen ontdekken en te spelen. Door een kleine team aan medewerkers heeft u en uw kind al snel een vertrouwd gevoel op onze locatie.Wij werken met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

Opvang vanaf 07:00 uur is mogelijk bij deze locatie, na aanvraag. Meer informatie over deze verlengde opvang lees je op onze website.

Kinderdagverblijf Bernestate Leeuwarden - Kids First COP groep

  • Mooie, uitdagende groepen
  • Tweetalig
  • Diverse mogelijkheden op het gebied van sporten

Schrijf je in

We verwelkomen jouw kind graag op KDV Bernestate in Leeuwarden!

Bernedeiferbliuw Bernestate is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Ljouwert. Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele, heale en fleksibele dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.