Blokkedoaze | Kinderdagverblijf | Damwâld

Kinderdagverblijf de Blokkedoaze in Damwâld is gevestigd in een integraal kindcentrum waar zich ook de peuteropvang, logopedie, kinderfysio en het consultatiebureau bevinden. Op het kinderdagverblijf zijn verschillende soorten opvang mogelijk. We bieden halve dagen, hele dagen en flexibele opvang op onze locatie. Het team van het kinderdagverblijf bestaat uit een team van vier vaste personen. Het team wordt, indien nodig, ondersteund door invalkrachten. Op deze manier is er voor de kinderen en ouders altijd een vast gezicht aanwezig. Wij werken nauw samen met de peuteropvang, zo stemmen we de thema’s waaraan we werken op de groep met elkaar af. Ook is het mogelijk voor kinderen vanaf twee jaar om gebruik te maken van een combinatie tussen kinderdagverblijf en peuteropvang.
De Blokkedoaze is een gecertificeerde meertalige locatie waar we werken met de methode Uk en Puk. Ook komt Tomke regelmatig tevoorschijn. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats. Wij werken met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

We verwelkomen jouw kind graag op kinderdagverblijf Blokkedoaze!

Blokkedoaze is een Binnenstebuiten locatie.

 

  • Binnenstebuiten locatie
  • Gevestigd in kindcentrum
  • Tweetalig gecertificeerde locatie
  • Uk en Puk / Tomke methode
  • Meerdere opvangvormen mogelijk
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Behoeftes van de kinderen op de eerste plaats

Schrijf je in

Wy ferwolkomje dyn bern graach op bernedeiferbliuw Blokkedoaze!

Bernedeiferbliuw Blokkedoaze is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Damwâld. Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele, heale en fleksibele dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.