Buitenschoolse Opvang | Boazum

In kindcentrum Boazum is een locatie voor BSO gevestigd. In het kindcentrum Boazum kunnen alle kinderen van 0 – 12 jaar terecht.
De BSO is een locatie voor buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar. De buitenschoolse opvang is gevestigd in de basisschool Dûbelspan en er is een prachtig, nieuw aangelegd buitenspeelterrein met veel sportelementen waar de BSO gebruik van kan maken. Naast de school zit de peuteropvang It Krobbehonk.

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in.

 

BSO Assen

  • Gevestigd in basisschool Dûbelspan
  • Prachtig nieuw buitenspeelterrein
  • Vriendschappen sluiten

Schrijf je in

We verwelkomen jouw kind graag bij BSO Boazum!