Kinderopvang | Bovensmilde | De Kiem (KDV)

Kinderdagverblijf Bovensmilde is een locatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar.  Bovensmilde kent een verticale groep. Dit houdt in dat alle kinderen in dezelfde groep worden opgevangen. Naast activiteiten als muziek maken, peutergym, knutselen en lezen, biedt deze locatie ook het programma Uk en Puk aan. Deze vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) sluit goed aan bij het basisonderwijs.

 

  • VVE- programma Uk en Puk
  • Veel wisselende activiteiten
  • Centraal gevestigd in Brede School De Kiem en MFA De Spil
  • Intensieve samenwerking met de bibliotheek

Op kinderdagverblijf Bovensmilde

De locatie Bovensmilde heeft een enthousiast team van vaste pedagogisch medewerkers en is centraal gevestigd in Brede School De Kiem en MFA De Spil in Bovensmilde.
Er is veel ruimte om buiten te spelen. Locatie Bovensmilde heeft een goede samenwerking met basisscholen CKC De Wingerd en IKC De Meenthe. Tevens heeft deze locatie een intensieve samenwerking met de bibliotheek.

Kids First biedt naast deze opvang op het kinderdagverblijf ook buitenschoolse opvang aan op BSO Bovensmilde.

Wat ouders zeggen:

“De opvang is vriendelijk, geeft aandacht en duidelijkheid, overlegt met ouders, heeft oog voor waar kinderen goed in zijn en bekrachtigd dit en is flexibel.”

“Klein en gemoedelijk. Mijn kinderen zijn altijd vrolijk en enthousiast als ik ze ophaal.”

“Kinderen zijn veel in beweging, worden uitgedaagd en komen veel buiten.”

We verwelkomen je kind graag op KDV Bovensmilde!

  • Samen ontwikkelen
  • Geborgenheid
  • Liefdevolle aandacht
Schrijf je in