BSO Sint Jacobiparochie | Buitenschoolse opvang | Sint Jacobiparochie

Buitenschoolse Opvang Sint Jacobiparochie is een BSO locatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De BSO is de opvang voor- en na schooltijd, op vooraf aangegeven schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties.

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang. In de vakantie worden kinderen opgevangen bij De Jint in Stiens.

BSO Sint Jacobiparochie - Kids First COP groep

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen

 

We verwelkomen uw kind graag bij de buitenschoolse opvang!

Op deze locatie kunt u ook terecht voor peuteropvang op Peuteropvang Ons Speulplakky.