Wâlterswâld | Buitenschoolse Opvang | Wâlterswâld

Buitenschoolse Opvang Wâlterswâld is een locatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op vooraf aangegeven schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties.

We verwelkomen jouw kind graag bij onze buitenschoolse opvang.

BSO Wâlterswâld - Kids First COP groep

 

Kids First COP groep exploiteert in het nabijgelegen dorpshuis De Nije Warf de peuteropvang It Boartershoekje. Vanuit deze peuteropvang stromen kinderen door naar de beide basisscholen in het dorp. In het kader van de doorgaande lijn hebben wij met beide scholen een goed contact.

De BSO ligt vlak bij de basisscholen. Kinderen worden door onze pedagogisch medewerkers gehaald en gebracht. Oudere kinderen mogen (met toestemming van ouders) zelf naar de opvang komen.

Gezien de grootte /omvang van de scholen, verwachten wij geen grote BSO. In de vakanties zijn kinderen niet gelijktijdig aanwezig, waardoor er kleine groepjes overblijven. Wij vinden een leuk aanbod voor kinderen in de vakanties erg belangrijk. Daarom zullen we de BSO in de schoolvakanties op onze locatie in Damwâld organiseren. De pedagogisch medewerker(s) zullen dan ook op deze locatie aanwezig zijn in het kader van continuïteit. Ouders brengen en halen de kinderen zelf naar /van deze locatie. Ervaring leert dat dit geen problemen oplevert.

Kids First biedt voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur, dan wel 7.30 uur tot aan de start van de school. VSO is altijd in combinatie met BSO.

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen
Schrijf je in