De Aasterage | Buitenschoolse Opvang | Marrum

Het is bijna zover! Vanaf 20 juni 2022 starten wij met de BSO Marrum de Aasterage in basisschool Aasterage te Marrum.

Wij starten in eerste instantie met BSO (buitenschoolse opvang) opvang op de maandag, dinsdag en donderdag. Mocht er bij meerdere ouders behoefte zijn aan andere opvangdagen of een combinatie van BSO en VSO (voorschoolse opvang), dan gaan wij ons uiterste best om dit te realiseren. VSO kan bij Kids First alleen in combinatie met BSO afgenomen worden.

De BSO Marrum de Aasterage is in principe alleen de schoolweken open. De vakantieweken combineren we de opvang met de BSO in Ferwert of Hallum. Studiedagen worden wel op de eigen locatie aangeboden, mits deze op een opvang dag vallen.

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Uitdagende activiteiten

Schrijf je in