De Aasterage | Buitenschoolse Opvang | Marrum

BSO Marrum De Aasterage is gevestigd in basisschool Aasterage te Marrum. De Aasterage is een locatie met 22 kindplaatsen, waar we BSO aanbieden voor de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, Wij bieden buitenschoolse opvang (BSO) op de maandag, dinsdag en donderdag. Mocht er bij meerdere ouders behoefte zijn aan andere opvangdagen of een combinatie van BSO en VSO (voorschoolse opvang), dan gaan wij ons uiterste best om dit te realiseren. VSO kan bij Kids First alleen in combinatie met BSO afgenomen worden.

De BSO Marrum de Aasterage is in principe alleen de schoolweken open. De vakantieweken combineren we de opvang met de BSO in Ferwert of Hallum. Studiedagen worden wel op de eigen locatie aangeboden, mits deze op een opvang dag vallen.

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Uitdagende activiteiten

Schrijf je in