Kinderopvang | Veendam | De Kern (PO)

Peuteropvang De Kern in Veendam is een voorschool locatie voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

We werken met het VVE-programma Startblokken. Dit programma werkt met thema’s die passen bij de belevingswereld van het kind. Het lokaal en de activiteiten worden op elk thema aangepast. Om de doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool te realiseren, is er regelmatig overleg met de leerkrachten van de basisschool.

Kinderopvangtoeslag of gesubsidieerde plaatsing

Peuteropvang is mogelijk vanaf dat je kind 2 jaar oud is, mits je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:

  • werkt of studeert;
  • een traject volgt om werk te vinden;
  • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Voldoe jij of je partner niet aan bovenstaande eisen? Dan kom je niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In dat geval kun je aanspraak maken op een gesubsidieerde plaatsing als je kind 2,5 jaar oud is. Onze medewerkers van planning en plaatsing informeren je hier graag over.

We verwelkomen je kind graag op peuteropvang De Kern!

Schrijf je in