De Kern | PO | Veendam

Peuteropvang De Kern in Veendam is een voorschool locatie voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

We werken met het VVE-programma Startblokken. Dit programma werkt met thema’s die passen bij de belevingswereld van het kind. Het lokaal en de activiteiten worden op elk thema aangepast.

Om de doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool te realiseren, is er regelmatig overleg met de leerkrachten van de basisschool.

We verwelkomen je kind graag op peuteropvang De Kern!