De Krobbekoer | Kinderdagverblijf | Bitgummole

Kinderdagverblijf de Krobbedoer in Bitgummole is voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Er kan gebruikt gemaakt worden van hele, halve en flexibele dagopvang. De kinderen bieden we liefdevolle aandacht en geborgenheid, we geven ze de ruimte om zich te ontwikkelen, maar stimuleren vooral om te spelen en kind te zijn. Dat is wat ze bij ons mogen zijn. Wij zetten hun behoeftes op de eerste plaats.

In Bitgummole bieden wij kinderdagopvang én buitenschoolse opvang in dezelfde ruimte, namelijk de Brede School, met als voordeel dat kinderen gezamenlijk kunnen spelen in een vertrouwde omgeving.

Binnen een kleinschalig kindcentrum zien kinderen van 0 tot 12 jaar vertrouwde en bekende gezichten. Peuters die vier jaar worden en naar de basisschool gaan, worden tijdens de BSO opnieuw opgevangen door dezelfde pedagogisch medewerkers. Een fijn gevoel! De ruimte is al bekend en na schooltijd spelen kinderen ook met broertjes en/of zusjes die jonger dan vier jaar zijn.

KDV Bovensmilde Drenthe Kids First COP groep kinderdagverblijf dagopvang

  • KDV en BSO in dezelfde ruimte.
  • Intensieve samenwerking met basisscholen CBS Mooitaki en OBS de Martenaskoalle en gevestigd in de Brede School.
  • Kleinschalig kindcentrum.
  • Fries en Nederlandstalig.
  • VVE-locatie.

Schrijf je in

We verwelkomen jouw kind graag bij het kinderdagverblijf!