De Oanrin | Buitenschoolse Opvang | Arum

BSO De Oanrin is een locatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

Het kinderdagverblijf/de peuteropvang is gevestigd in hetzelfde gebouw als de buitenschoolse opvang.

 

  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten
  • Gevestigd in basisschool De Oanrin

Schrijf je in