De Parachute | Kinderdagverblijf | Hallum

Kinderopvanglocatie de Parachute in Hallum is uniek; door de gezellige sfeer in het gebouw maar ook door de aanwezigheid van twee konijnen en wandelende takken op de locatie. Er worden leuke activiteiten bedacht zoals o.a. Lichtjesweek, knutselen met natuurlijke producten, uitstapjes naar het dierenparkje/voetbalveld en speurtochten. Ook wordt op de locatie een moestuin aangelegd waar de kinderen heerlijk met de pedagogisch medewerkers kunnen tuinieren en proeven van de verschillende zelf-gekweekte kruiden en vruchten. Voor de allerjongsten zijn lutje potjes aanwezig zodat de kinderen heerlijk kunnen slapen in de buitenlucht. Wij werken met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.
We verwelkomen jouw kind graag op kinderdagverblijf De Parachute!

“De pedagogisch medewerkers zijn altijd even belangstellend, lief en meedenkend. De medewerkers doen niet alleen hun werk, maar zijn met heel hun hart bij de kinderen; dat voel je en zie je!”

 

  • Binnenstebuiten locatie
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Tweetalig gecertificeerde locatie

Schrijf je in

De Parachute is een Binnenstebuiten locatie.

Bernedeiferbliuw De Parachute is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Hallum Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele, heale en fleksibele dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”. Wy ferwolkomje dyn bern graach op bernedeiferbliuw De Parachute!