De Smurf | Peuteropvang | Groningen

Peuteropvang De Smurf is gevestigd in het schoolgebouw van de Anne Frank school in de wijk Hoogkerk.
We stimuleren de kinderen door verschillende activiteiten aan te bieden waarbij het accent ligt op zelfstandigheid van de peuter. We helpen kinderen graag verder in zijn ontwikkeling.

Peuteropvang De Smurf Groningen - Kids First COP Groep

Per 4 januari 2021 zijn we ook op maandag- en donderdagmiddag geopend! 
Peuteropvang is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen maximaal vier dagdelen per week komen spelen. Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hen heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving te ontdekken. De peuteropvang is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend.

Op peuteropvang De Smurf werken we met één of twee gediplomeerde beroepskrachten, afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen. De groepen hebben maximaal 16 kinderen. 2-jarigen en 3-jarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en helpen elkaar.

We werken op met het VVE-programma Piramide. Op een speelse manier wordt gewerkt aan verschillende thema’s die aansluiten bij de leeftijd van uw peuter. Dit doen we door ’s morgens binnen te beginnen met vrij spelen of knutselen in een ruim opgezet lokaal. We ruimen om 9:45 uur op, waarna we in de kring gaan zitten om ons ‘goedemorgen-lied’ te zingen, elkaar persoonlijk even aan te spreken,  het thema te bespreken en liedjes te zingen.

 

  • Ieder dagdeel buiten spelen
  • We bieden het VVE-programma Piramide aan
  • Nauwe samenwerking met basisscholen in Hoogkerk en WIJ-teams

We werken samen met de basisscholen in Hoogkerk (OBS De Ploeg, CBS Anne Frankschool en GBS Rehobothschool), de WIJ-teams en met de bibliotheek. Twee keer per jaar voeren we gezamenlijk met alle scholen een activiteit uit waar we wijkbreed aan werken.

We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te voorkomen.Tijdens elk dagdeel spelen we buiten op het plein dat is ingericht voor kinderen tot zes jaar. Bij slecht weer bewegen de kinderen in het gymlokaal van de Anne Frank school. Aan het eind van de dag sluiten we af  de kring en het lied: dag dag allemaal.

We verwelkomen uw kind graag op Peuteropvang De Smurf!