De Westerburcht | Buitenschoolse opvang | Eelde

BSO De Westerburcht is een locatie voor buitenschoolse opvang van 4 tot 12 jaar. De buitenschoolse opvang is gevestigd in de basisschool De Westerburcht in Eelde, van Stichting Baasis.
Binnen BSO de Westerburcht werken wij momenteel met 5 stamgroepen;
Blauwe draken, voor kinderen van 4 tot 6 jaar
Groene draken, voor kinderen van 4 tot 6 jaar
Schatkamer, voor kinderen van 5 tot 7 jaar
Koetshuis, een 7+ groep
Uitkijktoren, een 8+ groep .
Op deze groepen staan vaste pedagogisch medewerkers en ieder kind heeft zijn of haar eigen mentor. Wij werken met een open deuren beleid. Alleen het eten is verplicht op je vaste stamgroep. Op deze locatie is flexibele opvang niet mogelijk.

  • Samen spelen
  • Open deuren beleid
  • Veel verschillende activiteiten

Bij ons komt het kind altijd op de eerste plaats. Wij bieden een gezellige sfeer waarin het kind zich veilig en vertrouwd voelt. Elke week bieden wij in de groepen een activiteit aan, waarbij alle kinderen van alle groepen tussen kunnen rouleren. Er worden geregeld leuke activiteiten georganiseerd die aansluiten bij het actuele thema. Ook zullen er workshops en dergelijke aangeboden worden, zoals knutselen, theater, sport en bakken. Een aantal belangrijke steekwoorden zijn: gezelligheid, veiligheid, eerlijkheid en samenwerking tussen alle partijen. Samen met school, de kinderen zelf en de ouders zorgen wij voor een ontspannen speeltijd na school!

We verwelkomen je kind graag bij onze buitenschoolse opvang!

Schrijf je in