De Wigwam | Buitenschoolse Opvang | Groningen

Buitenschoolse opvang De Wigwam ligt aan de wijkring van Beijum vlakbij basisschool de Beijumkorf. Onze voordeur zit aan de kant van de wijkring. U bereikt deze ingang door (vanaf de wijkkant) langs de school te lopen, via het fietspad dat naar de school loopt.

BSO Peelo (Markehuus) Assen Drenthe Kids First COP groep buitenschoolse opvang

  • Wisselende activiteiten
  • Ontspannen speeltijd na schooltijd
  • Officiële samenwerking met basisschool de Beijumkorf

BSO de Wigwam is gevestigd in het schoolgebouw van de Beijumkorf en heeft hiermee een officiële samenwerking. Bij ons staat het kind in alle situaties op de eerste plaats en wij bieden een gezellige sfeer waarin het kind zich geborgen voelt. Door op een speelse manier en gelijktijdig met dezelfde thema’s als school te werken, hopen wij dat de kinderen zich hier thuis voelen en zichzelf zodoende op alle ontwikkelingsgebieden in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Er worden op BSO de Wigwam geregeld leuke activiteiten georganiseerd, die aansluiten bij het actuele thema. Een aantal belangrijke steekwoorden zijn: gezelligheid, veiligheid, eerlijkheid en samenwerking tussen alle partijen. Samen met school, de kinderen zelf en de ouders zorgen wij voor een ontspannen speeltijd na school!