Dikkie Dik | Peuteropvang | Groningen

Peuteropvang Dikkie Dik in Groningen is gevestigd naast het gebouw van de Bisschop Bekkersschool, op de hoek van de Sirusstraat en Capellastraat. De ingang is bij het blauwe hek bij de zij-ingang.

We hebben op Dikkie Dik een mooi en ruim lokaal met aan beide kanten ramen. Bovenin het lokaal is over de hele breedte van 8 meter, een soort inpandig balkon (oftewel: speelzolder) gebouwd. Hier kunnen de kinderen heerlijk rustig spelen en ongestoord bijvoorbeeld treinrails uitleggen. Buitenspelen vinden we belangrijk. Er is een besloten plein dat grenst aan het schoolplein van de basisschool.

Peuteropvang Dikkie Dik Selwerd Paddepoel Groningen Kids First COP groep auto

Uw kind kan maximaal vier dagdelen per week komen spelen op peuteropvang Dikkie Dik. Wanneer uw peuter een indicatie heeft (via het consultatiebureau) voor het VVE-programma, mag hij of zij vier keer per week komen. Dit kan vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is. Onze afdeling Planning & Communicatie informeert u graag over de gang van zaken en mogelijkheden. We werken met het VVE-programma Piramide.

We maken deel uit van de Vensterwijk Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk. Net als de Bisschop Bekkersschool werken we volgens de Dalton-methode. Hier is ook ons VVE-programma op afgestemd. Soms gaan we naar de basisschool en doen dan met de kleuters mee met een schoolactiviteit.

Speel Mee

Speel Mee is er voor peuters in de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar die samen met hun ouders op een speelse manier kennis kunnen maken met de peuteropvang. Kinderen hebben dan de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spelen. Daarnaast is het een ontmoetingsplek voor ouders en verzorgers om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen of samen met andere ouders een activiteit voor de kinderen te organiseren.
Tijdens de Speel Mee inloop is er een pedagogisch medewerker aanwezig en kan er een medewerker van het WIJ team aanwezig zijn.
Aan de ochtenden zijn geen kosten verbonden.

Wanneer?
Speel Mee is op de woensdagochtend van 8:30 tot en met 11:30 uur op de volgende data in 2018:
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december

  • VVE-programma Piramide
  • Mooi en ruim lokaal
  • Besloten plein dat grenst aan het schoolplein
  • Grote speelzolder

 

We verwelkomen uw kind graag bij onze Peuteropvang !