Dondersteen | Peuteropvang | Groningen

Peuteropvang Dondersteen is gevestigd in het Prisma-gebouw in de wijk Vinkhuizen in Groningen. De ingang is bij het consultatiebureau. We beschikken over twee lokalen met een maximum van zestien kinderen per groep. De lokalen zijn ingericht met verschillende hoeken voor diverse activiteiten.

  • Uitstapjes naar de kinderboerderij
  • VVE-programma Piramide
  • SpeelMee middagen

VVE

We werken op peuteropvang Dondersteen met het VVE-programma Piramide. De inrichting van een aantal hoeken sluit nauw aan bij de thema’s van dit programma. Door het jaar heen zijn er diverse thema’s. De lokalen worden volgens het thema ingericht en ook de activiteiten sluiten op het programma aan. Dit alles gebeurt uiteraard spelenderwijs.

We beschikken over een ruime afgesloten buitenruimte en vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur. We proberen daarom elke dag even naar buiten te gaan. Naast onze buitenruimte trekken we er ook met de peuters op uit. We gaan dan bijvoorbeeld mooie voorjaarsbloemen zoeken of kastanjes en eikeltjes rapen. Verder maken we ook uitstapjes naar de kinderboerderij; een feest voor de peuters!

SpeelMee
Locatie Dondersteen is gemiddeld 2 middagen per maand geopend voor SpeelMee. Dit is altijd op een dinsdagmiddag en is voor ouders en kinderen van 0 tot 4 jaar. Een ontmoetingsplek voor ouders en verzorgers om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Kinderen hebben dan de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spelen. Aan deze middag zijn geen kosten verbonden.

We verwelkomen je kind graag op peuteropvang Dondersteen!