It Fundamint | Buitenschoolse Opvang | Hallum

Buitenschoolse Opvang It Fundamint in Hallum is een locatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

It Fundamint biedt opvang aan kinderen tussen 8 en 12 jaar.

  • Gevestigd in een basisschool, met een groot plein
  • Speellokaal tot onze beschikking
  • Alle kinderen kunnen gebruik maken van een computer (een half uur per dag)
  • Wisselend activiteitenrooster met leuke activiteiten voor de kinderen

Schrijf je in

We verwelkomen jouw kind graag bij onze BSO in Hallum!