It Fundamint | Buitenschoolse Opvang | Hallum

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang. It Fundamint biedt opvang aan kinderen tussen 8 en 12 jaar.

BSO De Buitenborgh - Marsdijk Assen Drenthe Kids First COP groep

  • Gevestigd in een basisschool, met een groot plein
  • Speellokaal tot onze beschikking
  • Alle kinderen kunnen gebruik maken van een computer (een half uur per dag)
  • Wisselend activiteitenrooster met leuke activiteiten voor de kinderen