Hummelhof | Kinderdagverblijf | Groningen

Kinderdagverblijf Hummelhof is gevestigd in zorgcentrum Maartenshof. KDV Hummelhof en het Maartenshof bieden naast de dagelijkse gang van zaken extra gezamenlijke activiteiten aan, waar jong en oud van kunnen genieten. Deze activiteiten worden structureel gerealiseerd aan de hand van peuterprojecten.

Peuterprojecten zijn projecten waarbij de peuters op bezoek gaan bij de bewoners van Maartenshof ter bevordering van sociale interacties. Kinderen krijgen op deze manier optimaal aandacht, affectie en geborgenheid. Daarnaast ontwikkelen ze op een spontane manier sociaal gedrag, leren ze delen, helpen en samenwerken.

  • Samenwerking met verzorgingshuis Maartenshof
  • Gezamenlijke peuterprojecten
  • Samenwerking met basisscholen in de wijk
  • Mogelijkheid van vervroegde opvang vanaf 07:00 uur