IKC-Schuilingsoord | Kinderdagverblijf | Zuidlaren

Kinderdagverblijf Schuilingsoord in Zuidlaren is een locatie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Samen met OBS Schuilingsoord van Stichting Baasis is de locatie gevestigd in het Harens Lyceum; een hele fijne en vertrouwde plek voor kinderen.
Op het KDV spelen de kinderen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Onze pedagogisch medewerkers spelen daar uitstekend op in. Op deze locatie wordt ook buitenschoolse opvang aangeboden.

  • samen ontwikkelen
  • geborgenheid
  • liefdevolle aandacht

We bieden de kinderen ontwikkelingsgerichte activiteiten aan en werken volgens de VVE methode Uk & Puk. Op het KDV werken we thema-gericht en gaan met de seizoenen van het jaar mee. Ook zijn de thema’s afgestemd op de lopende thema’s van OBS Schuilingsoord.

In samenwerking met de basisschool proberen we de overgang voor de peuters naar groep 1 zo laagdrempelig mogelijk te maken.

We verwelkomen je kind graag op KDV Schuilingsoord!

Op deze locatie kun je naast KDV ook terecht voor buitenschoolse opvang op BSO IKC Schuilingsoord.

Schrijf je in