Kinderopvang | Yde | IKC De Duinstee (BSO)

In Yde staat onze locatie voor buitenschoolse opvang De Duinrakkers. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

Op deze locatie bieden wij ook tussenschoolse opvang (TSO / TMO). Het inschrijfformulier vindt u hier.

BSO De Duinrakkers plein Yde Drenthe buitenschoolse opvang voorschoolse opvang tso

  • Gevestigd in OBS de Duinstee
  • Samen spelen
  • Vriendschappen sluiten

In overleg met de pedagogisch medewerkers is het mogelijk om op BSO De Duinrakkers om opvang af te nemen vanaf 07:00 uur.

Welkom

Deze locatie is gevestigd in basisschool ‘De Duinstee’, een hele fijne en vertrouwde plek voor kinderen.
Behalve BSO biedt Kids First ook peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) aan op dit adres bij Peuteropvang de Duinrakkertjes.

Bekijk hier de flyer voor IKC De Duinstee

We verwelkomen je kind graag bij onze buitenschoolse opvang!

Schrijf je in