It Pertoer | Buitenschoolse Opvang | Weidum

Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

We verwelkomen uw kind graag bij onze buitenschoolse opvang.

Kids First COP groep BSO de Blokkedoaze Damwald

  • Gevestigd bij basisschool It Pertoer
  • Samenwerking tussen peuteropvang, BSO en basisschool
  • Samen spelen en vriendschappen sluiten
  • Grenzen leren kennen