It Pertoer | Buitenschoolse Opvang | Weidum

BSO It Pertoer in Weidum is een locatie voor buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Als kinderen groter worden en naar de basisschool gaan, veranderen hun behoeftes mee. Ze spelen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in. De buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang voor- en na schooltijd, op margedagen en tijdens schoolvakanties.

  • Gevestigd bij basisschool It Pertoer
  • Samenwerking tussen peuteropvang, BSO en basisschool
  • Tweetalig beleid

We verwelkomen je kind graag bij onze BSO It Pertoer!

Kids First biedt in Weidum naast buitenschoolse opvang ook peuteropvang aan op locatie It Pjuttekampke.