It Sinnebern | Kinderdagverblijf | Leeuwarden

Kinderdagverblijf It Sinnebern ligt op een prachtige locatie: onder de kap van het business center Crystalic aan de François HaverSchmidtwei 2 te Leeuwarden. Het is goed bereikbaar voor wijkbewoners, bewoners uit omliggende dorpen en werknemers van bedrijven aan de Westkant van de stad. Op de locatie It Sinnebern bieden wij geen flexibele opvang aan.

Het dagverblijf kent twee verticale groepen waarin kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. Ook is er binnen het dagverblijf een peuter/ speelleergroep voor kinderen in de leeftijd van 2/2,5 – 4 jaar. De voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt met behulp van het programma Uk en Puk door gecertificeerd personeel met veel enthousiasme en toewijding aangeboden. Door onze haal- en brengtijden is er rust op de groepen en alle aandacht voor de kinderen. Wij werken met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

De Peuteropvang en het kinderdagverblijf delen een prachtige buitenspeelplaats en een speelplaats onder de kap.

We verwelkomen jouw kind graag op kinderdagverblijf It Sinnebern!

 

  • Klein maar fijn
  • Grote en speelse buitenruimte
  • Spelen onder de glazen koepel
  • Liefdevolle aandacht en geborgenheid
  • Gecertificeerd tweetalig dagverblijf

“It Sinnebern is een vertrouwde fijne en uitdagende omgeving voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Het is een unieke locatie door de grote en speelse buitenruimte onder de glazen kap, de ruime buitentuin, scheve wanden, vrolijke kleuren en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Kortom; zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen!”

“De pedagogisch medewerkers geven de kinderen zoveel liefde en aandacht. Ze nemen ook de tijd voor je als ouder, komen op dingen terug die je eerder verteld hebt en zijn zeer betrokken. Onze meiden vinden het fantastisch bij It Sinnebern. Eigenlijk zijn woorden te weinig om uit te drukken hoe blij wij met de medewerkers zijn!”

Schrijf je in

 

Wy ferwolkomje dyn bern graach op bernedeiferbliuw It Sinnebern!

Bernedeiferbliuw It Sinnebern is in opfanglokaasje foar bern fan 0 oant 4 jier yn Ljouwert Op dit bernedeiferbliuw binne ferskillende mooglikheden yn opfang. Der kin gebrûk makke wurde fan hiele en heale dei-opfang, op dit bernedeiferbliuw biede wy gjin fleksibele dei-opfang. Wy biede de bern leafdefol omtinken en feilichheid, wy jouwe se de romte om har te ûntwikkeljen, mar stimulearje foaral om te boartsjen en bern te wêzen. Dat is wat se by ús wêze meie. Wy sette harren ferletten op it earste plak. Wy wurkje mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.