It Skarrelspultsje | Peuteropvang | Wommels

Peuteropvang ‘It Skarrelspultsje’ in Wommels is speciaal voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Kinderen kunnen 2-5 ochtenden komen spelen van 8:15-12:15 uur.
Op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag is de 3+ groep geopend. We zijn dan geopend van 12:30-16:30. Tijdens deze middagen wordt met een uitgebreid  aanbod meer uitdaging geboden, variërend  van spelaanbod, taalspelletjes, veel muziek en knutselactiviteiten.

De peuteropvang is een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen; veilig, vriendelijk en stimulerend. Wij bieden Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar te minimaliseren.

Wij zijn met onze locatie uniek omdat wij samen met o.a. twee basisscholen in een Brede School zitten. Dit maakt de contacten met beide scholen makkelijker en de stap naar groep 1 is daardoor kleiner.
Ook is het mooi dat we met de peuters samen met de basisscholen activiteiten kunnen ondernemen, en zo veel voor elkaar kunnen betekenen. Dit alles komt ten goede aan het contact met ouders en kind.

Verder werken wij met een tweetalig beleid, zowel het Fries als het Nederlands krijgen gerichte aandacht bij ons. We volgen hierbij de richtlijnen die horen bij het door ons behaalde certificaat “boartsendewei in taal derby”.

We verwelkomen jouw kind graag bij de peuteropvang.

  • Mooie doorgaande lijn in ontwikkeling bij plaatsing in de kleutergroepen van 2 basisscholen
  • VVE programma
  • Tweetalig gecertificeerde locatie

Schrijf je in

 

Wy ferwolkomje dyn bern graach by de pjutte-opfang!

Pjutte-opfang (eartiids pjutteboartersplak) is spesjaal foar bern tusken de 2 en 4 jier. Bern kinne twa deidielen yn ’e wike komme te boartsjen. As bern grutter wurde, groeit de wrâld om harren hinne ek. Se hawwe der ferlet fan om harren omjouwing te ûntdekken. De pjutte-opfang is dan in aventoerlik plak, hielendal rjochte op ’e ûntwikkeling fan bern. Feilich, freonlik en stimulearjend. Wy biede ek Foar- en Ierskoalske Edukaasje (VVE) om ûntwikkelingsefterstannen by bern fan 2,5 oant 4 jier tefoaren te kommen. Fierder wurkje wy mei in twatalich belied; sawol it Frysk as it Nederlânsk krije omtinken by ús. Wy folgje dêrby de rjochtlinen dy’t hearre by it troch ús behelle sertifikaat “boartsjendewei in taal derby”.