Kinderopvang | Groningen | KC De Wiardt (PO)

In mei 2021 is peuteropvang de Speelwij verhuisd naar kindcentrum de Wiardt en gaat verder als peutergroep in het kinderdagverblijf.
In dit Daltonkindcentrum zal een totaaloplossing aan opvang aangeboden worden: peuteropvang (PO), kinderdagopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO).

  • VVE-programma Piramide
  • Extra speellokaal
  • Geweldige buitenruimte

Op peuteropvang De Wiardt

Op peuteropvang de Speelwij wordt gewerkt met de Piramidemethode. Dit is een VVE-programma (Vroeg- en voorschoolse educatie). Er komen met deze methode 8 thema’s per jaar aan bod die we gedurende een aantal weken uitdiepen.
Daarnaast werken we volgens de Dalton werkwijze. Dit houdt in dat een kind ‘hulp van de dag’ is en er wordt met dagritme kaarten, kleuren van de dag en extra taakjes gewerkt. Zo stimuleren we de zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid van de peuters.

Verder organiseren we bijzondere en feestelijke activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn: een bezoek aan het nationaal voorleesontbijt, een leuke gymles, een theatervoorstelling, een muziekles, Pasen, een zomerfeest of het Suikerfeest. We maken er altijd iets leuks van!

Team en groepen
Het team van peuteropvang de Speelwij bestaat uit 3 gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Meestal is er een deel van de week een stagiaire, die een kindgerichte opleiding volgt. Op een aantal dagdelen hebben we een vrijwilligster. We werken met groepen van maximaal zestien kinderen. Tweejarigen en driejarigen zitten bij elkaar in de groep, ze leren van elkaar en ze helpen elkaar.

Je kind kan vanaf 2 jaar standaard maximaal vier peuterschool dagdelen per week komen. Als er extra aandacht nodig is voor de ontwikkeling van een kind, is het mogelijk om vier dagdelen per week te komen spelen. Je kind doet dan mee aan het VE-programma. Hiervoor heb je een indicatie via het consultatiebureau nodig. Dit is mogelijk vanaf het moment dat je kind 2 jaar is.

We verwelkomen je kind graag op PO de Speelwij!

Schrijf je in