Kloosterveen | Kinderdagverblijf | Assen

Kinderdagverblijf  Kloosterveen is een locatie voor kinderopvang in Assen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het KDV is een hele fijne en vertrouwde plek voor kinderen. Op het kinderdagverblijf spelen de kinderen samen, sluiten vriendschappen en leren grenzen kennen. Onze pedagogische medewerkers spelen daar uitstekend op in.
Naast opvang op het kinderdagverblijf, wordt op deze locatie ook buitenschoolse opvang aangeboden op BSO Kloosterveen.

Kinderdagverblijf Kloosterveen Assen - Kids First COP groep

  • Samen ontwikkelen
  • Geborgenheid
  • Liefdevolle aandacht

We verwelkomen je kind graag op KDV Kloosterveen!

Schrijf je in