Kruimeltje| BSO | Groningen

Buitenschoolse opvang Kruimeltje in Hoogkerk biedt opvang aan voor- en na schooltijd, tijdens schoolvakanties en op margedagen van de basisschool.
Samen met leeftijdsgenoten spelen na schooltijd. Meedoen aan activiteiten die door de pedagogisch medewerkers zijn voorbereid of lekker je eigen gang gaan.

Locatie Kruimeltje biedt naast BSO ook kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar aan op KDV Kruimeltje.

We verwelkomen je kind graag op BSO Kruimeltje!