Net Dröge | Peuteropvang | Kolham

Peuteropvang Net Dröge in Kolham beschikt over een heerlijk ruim lokaal met goed omheinde buitenruimte. De locatie valt op door de ruime opzet, mooie inrichting en een gemoedelijke sfeer waar kindjes zich snel thuisvoelen. De ruimte is verdeeld in verschillende hoeken: een poppenhoek, een bouwhoek en een leeshoek. Er zijn allerlei materialen aanwezig die de ontwikkeling van het jonge kind bevorderen, zoals puzzels, spelletjes, constructiematerialen, kralen, wereldspeelmat en blokken.
Buiten hebben de kinderen de mogelijkheid om te fietsen en in het zand te spelen. Op peuteropvang Net Dröge bestaat maximaal uit 16 kinderen, de peuters maken ‘spelenderwijs’ contact met elkaar.

Op peuteropvang Net Dröge wordt gewerkt met vaste pedagogisch medewerkers. We werken veel samen met de openbare basisschool ‘de Oetkomst’. We mogen gebruik maken van de gymzaal/speellokaal deze basisschool.

peuteropvang midden groningen

  • Verschillende speelhoeken
  • Samenwerking met OBS De Oetkomst
  • Ruim lokaal met goed omheinde buitenruimte

Er wordt hard gebouwd aan het Kindcentrum in Kolham. Klik op de link om het filmpje via YouTube te zien.

De kinderen mogen ook een kijkje nemen in het gebouw.

We verwelkomen je kind graag bij de peuteropvang in Kolham!

Je kunt op dit adres ook voor KDV en BSO van Kids First terecht in Kindcentrum Kolham.